Puse Bringo

Puse er nå 11 år, og begynner å bli en voksen herremann. Kastrert, og han har sine særegenheter. Han er gardsbestyrer på småbruket Bringo i Nesbyen- der han pendler mellom to hus. Nå er bæssmorhuset mest populært,for de i d andre huset har vært på noen ferieturer – og har dessuten hatt en hund på besøk…. Puse er veldig glad i kokt sei som hu i bæssmorhuset lagar tæl, og ellers så liker han å slappe av og kose seg ute.