Gizzmo

Gizzmo er 2 år og ekstrem pratsom. Vekker oss hver morgen Kl 04.00