Fionullah Iversen (FI)

Huskatt på snart 11 år med eget småbruk. Litt sær, men utrolig koselig. Glad i staben min.