Brumle

Jeg er cirka 3 år gammel, men jeg er adoptert så jeg er ikke helt sikker. Jeg liker å være ute og fortelle alt om turene mine når jeg kommer inn igjen.