Tørr ikke mattilsynet å gjøre tiltak?

Hvem skal ha ansvaret for alle hjemløse katter.

Ifølge statistikken er det ca. 700 000 eide katter i Norge, i tillegg øker katteholdet med 10 000 individ hver år i Norge.
Det vil si at det er blitt  100 000 flere katter 10 siste årene. 

Det er et sted mellom 50 000 og 100 000 hjemløse katter i landet, men sannsynligvis er antallet nærmere 100 000 enn 50 000.
Hva ville skjedd om det gikk 50 000 hjemløse og eierløse hester rundt i  Norge, eller at det gikk 40 000 hunder vinteren i møte uten en eier, eller ett hjem, eller at det var 60 000 griser som ikke hadde det bra?

Da hadde mattilsynet grepet inn, eller igangsatt strakstiltak.

Jeg bare undrer på om gamle myter og holdningen til kattens egenverdi fortsatt henger igjen i de byråkratiske kriker og kroker, hos etater og departementer som skal jobbe for godt dyrevelferd i Norge?

For det føles slik.

Hos de frivillige dyrevernorganisasjonene øker arbeidet med problematikken rundt hjemløse og eierløse katter for hvert år, ikke bare i antall, men også i omfang.
Problematikken strekker seg gjennom hele året. Hjemløse katter er ikke bare et sommerfenomen pga. feriedumping.  Mottakene er fulle hele året, folk sliter seg ut,  og organisasjonene sliter økonomisk for å klare å dekke alle utgiftene til hjemløse katter.

Det er ikke et pusterom å få etter all organiseringen rundt de kattene som allerede er under behandling, i tillegg til  drift av organisasjonen. Mellom 90 og 95 % av de dyrene som kommer inn er katter, noen få kaniner, hunder og andre dyr.

Disse frivillige havner i en vond sirkel av bekymringer for økonomi, syke katter, katter de ikke får hjulpet, transport, tid, husrom, utstyr, utbrenthet, veterinærbesøk, fosterhjem ……….  arbeidslista er lang.

Er det riktig at frivillige skal jobbe dugnad, for å gi hjemløse kattene det livet de fortjener, fordi samfunnet svikter kattene?

For det er et offentlig problem når det er så mange katter som lider, er uten eier, ett omsorgsfullt hjem og katteeiere ikke tar ansvar for kattene sine, med blant annet ID-merking og kastrering.

Når blir problematikken stor nok for at det offentlige kan bidra mer og tydeligere, også med lovendringer? 150 000?, 200 000?, 500 000 hjemløse katter?  Skal ikke  Norge være best på dyrevelferd?


Katten er  Norges mest populære og utbredte kjæledyr.  Katten er blitt mer inkludert i familien og får bo inne som et familiemedlem.  Men dessverre  topper katten også statistikken over hjemløse dyr, atferdsproblematikk, og mishandlete dyr.
Det beviser at de gamle mytene om at katten kan klare seg selv, er verdiløse, dårlig kunnskap om kattens adferd og behov er fremdeles velfungerende holdninger selv i 2018

Det finnes katteeiere som man ikke når frem til med informasjon og holdingskampanjer. Disse bidrar til inntrykket av at katten er en “yndet” gjenstand helt uten egenverdi,  forsatt får leve videre, uansett hvor mye man strekker potene i været og snuten frem for å bli mer synlig og hørt.
Vet ikke hvor høyt man må vifte med potene og stikke snuten frem i samfunnet forøvrig  og hos det statlige organet, som skal fremme dyrevelferd i landet, – mattilsynet, for å bli sett og hørt tydeligere.

Det burde ikke være tvil om at det offentlige må klare å finne bedre løsninger og virkemidler, som bidrar til at situasjonen og problematikken rundt hjemløse katter minsker.
Private og organisasjoner roper om hjelp. Men møter til delvis stengte dører, og  lukkede ører.
Joda det er oppe til debatt, i aviser, media og andre forum, men det stopper der.  Og slik har det vært i årevis.

Man ønsker handlekraft, ikke bare ord eller bortforklaringer.

I de politiske korridorene er det noen som  ønsker å gjøre en innsats for å få f.eks. en lovpålagt ID-merking. Men de drukner i andre saker som har større økonomiske verdier i velferdsstaten Norge.

Er det vilje og tiltak finnes pengene.
Mattilsynet klarer å skaffe eller igangsette tiltak for sanering av villrein,  tiltak i husdyrproduksjon for å bedre dyrevelferden, tiltak i oppdrettsnæringen,  tiltak for å hindre viltpåkjørsler, og tiltak innad i mattilsynet, når det er behov.
Selv om det er dyreproduksjoner med matproduksjon og ikke en vakker pelsglede, så er egenverdien til individet, uansett om det er en laks, elg eller en katt like viktig.

Så tiltak blir gjort om det er vanskjøtsel i dyrehold, uansett, enten til fjells, hav eller på land.
Når kommer tiltakene for hjemløse katter?


Det holder ikke lenger med bare holdningskampanjer, som mattilsynet alltid fremhever og holder varmt om hjertet sitt.
Tilsynet har  produsert mange artikler med katte informasjon som dette i årevis som f.eks. HER (link til mattilsynet)

Regner med dere vet hvor mange 100 000 sider det finnes med slike sider på internett?
Vi katter trenger sterkere kort fra dere, det er nemlig dere som sitter på de kortene som kan gjøre samfunnsendringer og bedring for velferden til hjemløse katter. Det er Mattilsynet som skal gi faglige  råd til Landbruks- og matdepartementet, politikere og rådgiverer.  Formidler dere videre at det er et økende problem med hjemløse katter i Norge?

Det er mattilsynet som har ansvaret for å at dyrevelferdsloven følges, og det må gjelde alle dyrene.
Vi trenger andre tiltak, effektive tiltak, lovendringer, f.eks pålagt idmerking/ kasterering – i tillegg til holdningskampanjene.
Dere vet at katteiere, store og små organisasjoner,  politikere, kommuner og veterinærer ønsker lovpålagt ID-merking.
Men gang på gang tør ikke mattilsynet å ta tak i dette tiltaket, de sier klart og tydelig nei.
– p.g.a.  av kostnadene. ( i ett av verdens rikeste land, i fjor ble dyrevern.org fratatt stasstøtte)
– Håndhevelse. (Selv om det vises til mange fordeler med lovpålagt ID-merking.)
– Overtredelseproblematikken (man får aldri alle til å gjennomføre kravene, men det blir garantert en bedring).

Lovpålagt idmerking ble utredet i 2009, det er 10 år siden. Ingen bedring er skjedd, tross at det er gjennomført noen holdningskampanjer gjennom mattilsynet, og mange andre organisasjoner driver med katteopplysning flere ganger årlig.  Mye er blitt bedre, men problemet med hjemløse katter har økt. Er det da ikke på tide med ny evaluering og nye virkemidler?


Glemmer mattilsynet de hjemløse kattene i sine egne planer og rapporter?
Eller problemt stort nok?

I strategiplanen 2015 – 2020 er ikke katten nevnt med ett ord.
Mattilsynet har som slagord “Ett samfunn der mat er trygg og dyr har det godt”.
Mattilsynet skal arbeide for følgende mål: “fremme god dyrevelferd og respekt for dyr”.
Det er i tillegg flere målsettinger, samfunnsoppdrag og strategier som tilsier at det også burde gjøres endringer som kommer kattene og de hjemløse katten til gode. 
Med ca 300 000 husstander med katt i Norge må man vel kunne si at katten og katteeiere er en del av det norske samfunnet.

I årsrapporten 2017 til Mattilsynet  er heller ikke hjemløsproblematikken hos kattbestanden nevnt.
Ordet katt finner man 5 ganger i rapporten, 1 gang i forbindelse med import av hund og katt, 4 ganger i forbindelse med diverse skatter  i årsregnskapet.
Jeg håper virkelig at man også i Mattilsynet får katt og problematikken med hjemløse katter mer synlig i sine journaler og rapporter. Jeg ser frem til den dagen årsrapporten inneholder nye tiltak for å bedre problematikken rundt hjemløse katter.

Vi trenger ikke at mattilsynets seksjonssjef for dyrevelferd som stiller opp i media å sier katter BØR kastreres og BØR ID-merkes før kattene skal ferdes utendørs.

Katten skal kastreres og ID-merkes før de slippes løs utendørs.

Kanskje det er noen som bør lese strategiplanen en gang til, og ta med seg punktene om å være konsekvent og tydelig. Eller er de bare feig og ikke tør å sette krav.
For det er det vi katter trenger, at katteiere får  krav om ID-merking og kastrering av katter som skal gå fritt utendørs.

Av alle de kattene som er eid i Norge, er det i underkant av 200 000 katter som er ID-merket,
Vi trenger mange flere katteeiere som idmerker kattene sine. Holdningskampanjer er ikke like effektiv som ett krav.

I artikkelen hos mattilsynet “hvordan unngå hjemløse katter,” skrives det flere tips og råd om tiltak, katteeiere og dyrekjære kan gjøre for å unngå hjemløse katter, i det  det ene punktet skriver mattilsynet:
-Vær oppmerksom på at du ved å ville være snill mot kattene og gi dem mat, veldig fort kan legge til rette for at noen få katter blir til en stor kattekoloni som ingen tar ansvaret for.

– “Ingen tar ansvar for”-
Det er jo ganske klart at når man i flg tilsynsveilder – katt, kan bli ansett som ansvarlig dyreholder om man gir katter i koloni omsorg, blir pålagt omsorgsansvaret, for fôring, stell, helsehjelp og annen oppfølging.
Da er det ingen private som tar ansvaret,  da må det offentlige som har ansvaret. Det må være tydeligere hvem som skal ta ansvar for slike kolonier.
En eller annen plass burde det være en tydelig veileder/retningslinjer på ansvaret for kattekolonier, unngå at de øker i omfang, helsetilstanden, sykdomsbehandlig og tilstedeværelse med foring og tilsyn, og evt. avliving om det er nødvending.

Skal folks holdninger i samfunnet endres, så må også øverste organisasjon for dyrevelferden på katt og alle andre dyr, være handlekraftig og finne andre virkningsfulle tiltak for å unngå hjemløs-problematikken hos kattebestanden og tiltak som ivaretar hjemløse katter, uten å drive rovdugnad på organisasjonsnorge og privatpersoner.

Så gå foran mattilsynet, ikke skyv ansvaret ut til andre.

Hjemløse katter er utfordrende sak, men ikke uløselig.
Pr. i dag virker det som det er for stor avstand mellom Hovedkontoret og til alle de som jobber med ute med hjemløse katter, som føler og ser problematikken så nært og brutalt. Det er som å jobbe 24/7 for en ledelse og ikke få fem øre i lønn, bare fornøyde kunder.
Lønnsomt for bedriften, men ikke særlig gode arbeidsvilkår for alle de som bidrar. Det skaper både motvilje og misnøye.

Hvor mange år og hvor mange flere katter må lide for at det skal bli mulig å prøve nye tiltak?
Har ikke alle de som bryr seg om kattene  prøvd å bidra i mange år?
Vi trenger ikke flere katter som:
Fryser hjel,
Sulter hjel,
Overproduserer katter,
Lider av skader og sykdom,
sprer sykdommer,
Vi trenger krav
og vi vil ha flere eide idmerket og kastrerte katter i omsorgsfulle hjem.

Tørr ikke mattilsynet å gjøre nye tiltak?

Bare undrer.
Mjau fra Jesperpus

Vintertiden er den vanskeligste årstiden for katten, katter dør unødvending av sult, kulde, frostskader, sykdommer.

 

 

212 kommentarer på “Tørr ikke mattilsynet å gjøre tiltak?”

 1. Sølvi

  Mattilsynet begrunner motviljen til å innføre lovpålagt id-merking og kastrering, med bl.a. at det ikke vil være mulig å håndheve en slik lov. Vel, slik er det vel med alle lover? Man står ikke vakt ved alle hus for å fange innbruddstyver, men så lenge det foreligger en straff ved innbrudd, vil jo det ha en preventiv effekt om det foreligger et lovverk! Det er rett og slett feighet og latskap fra Mattilsynet sin side. Dyrevern må ut av Mattulsynet snarest!

 2. Håkon Olsen

  Det er pinade bra han Jesperpus mjaua ut om rikets tilstand!! Godt jobba, hilsen Vesterålen.

 3. Torill Almerud

  MT kommer aldri til å bry seg de prater og prater. Det må komme en lov der alle må kastrere og chippe katten sin. En katt skal ikke være gratis. Det skal koste penger. Dette er et levende vakkert dyr som man ikke bare får. Jeg selv hadde forsikret min , noe alllllle bør. Nå må virkelig ting skje. Jeg har selv erindring med MT. Ikke bra. De bør egentlig holdes langt vekk Når det gjelder dyr. Virker som dem ikke bryr seg. Stå på denne loven for katter bør komme , uten å mokke. Her må vi tenke på stakkars kattene.

 4. Tor Arne Tangen

  Hei igjen! Kunne ikke vært mere enig. Støtter hvert ord. Vi observerer hver dag at Mattilsynet svikter i arbeidet sitt. Mulig de har lite ressurser, men jeg tror de kvier seg for mange av de tiltak som skulle vært iverksatt. Katten må få høyere status og bli verdsatt på minst lik linje som en hund. Så bra at Jesperpus tar dette opp. Han har fått respekt og innflytelse etterhvert. Stå på,- vi støtter deg og Kasper. Puseklemmer fra Frida og Pelle

 5. https://newfasttadalafil.com/ – Cialis Elsevier Mosby chap Ibfzfo Hgbxzt Intrinsic factor is a protein produced by cells in the stomach lining. Cialis ou acheter du cialis en france Rekjke https://newfasttadalafil.com/ – cialis buy

 6. top dollar mike slots
  play slots online
  free cleopatra slots no download

 7. dissertation proposal
  dissertation research
  dissertation writing grants

 8. search writing help
  writing your dissertation proposal
  dissertation writing software

 9. psychology dissertation
  thesis dissertation
  dissertation literature review help

 10. dissertation literature review help
  how long is a doctoral dissertation
  18 month doctorate without dissertation

 11. dissertation editing
  buy a dissertation
  dissertation writing process

 12. writing dissertation abstract
  dissertation writing support
  phd dissertation editing help

 13. best dissertation writing service
  help with my dissertation
  dissertation help service

 14. data analysis dissertation help
  writing dissertation
  paper writing service

 15. phd dissertation writing
  writing methodology for dissertation
  doctoral dissertation writing help

 16. casino bonus no deposit
  casino bonus
  no deposit casino

 17. medical dissertation writing service
  writing a dissertation methodology
  mba dissertation help

 18. Cialis Fast Delivery In 3 Days Cialis

 19. free cash bonus no deposit casino
  free bonus casino
  win money online

 20. dissertation editing services
  dissertation help in delhi
  find a dissertation

 21. casino bonuser
  real money online casinos
  online casino bonus no deposit

 22. dissertation acknowledgements
  art dissertation help
  help with dissertation proposal

 23. best dissertation writing services uk
  dissertation structure
  writing a proposal for your dissertation

 24. casino deposit bonuses
  us online casinos
  free welcome bonus no deposit

 25. help dissertation thesis advice
  dissertation assistance
  sample dissertation

 26. usa casinos on line
  blackjack payout
  best casino reviews

 27. online casino free money
  online mobile casinos
  casino games win real money

 28. blackjack app real money
  casino signup bonus no deposit
  free no deposit casino

 29. top online casino real money
  free online casino no deposit
  free cash no deposit casino

 30. real money casino
  casino bonus online
  live online casino usa

 31. win real money online casino for free
  online bingo real money
  united states online casino

 32. best online casino welcome bonus
  free online casino bonus
  mobile casino

 33. blackjack online real money
  online casino free bonus
  best mobile casinos

 34. best vpn for fire stick
  best vpn router 2019
  best vpn for mac free

 35. best vpn for privacy
  reddit free vpn
  download vpn free

 36. biggest online casino bonus
  casino bonus no deposit
  free bonus no deposit

 37. download express vpn
  best vpn for ubuntu
  vpn for firestick

 38. online bingo real money
  casino sign up bonus
  win money online

 39. casino mobile
  online casinos free money
  free no deposit bonus casino

 40. online casino bonus no deposit
  usa casino online
  online casino usa real money no deposit bonus

 41. Wredins

  Cheap Dutasteride Best Website Medication Cod Accepted buy stromectol ivermectin American Pharmacy Buy Amoxicillin

 42. indekly

  Online Dostinex Fastest Shipping purchase ivermectin for humans

 43. palm springs ca mature gay bisexual dating
  gay trans man dating
  gay dating controlling macho

 44. medicaments ipp pharmacie de garde aujourd’hui guadeloupe pharmacie beaulieu horaires , therapies comportementales et cognitives formation therapie de couple reims , pharmacie annecy le vieux carrefour market pharmacie la bailly therapies comportementales et cognitives nice Acheter Furosemide en pharmacie Belgique, Ou acheter du Diurin 40 mg Ou acheter du Diurin 40 mg Diurin 40 mg pas cher Diurin livraison rapide. pharmacie de garde xonrupt generique zovirax comprimes Stilnox sans ordonnance Canada, Vente Stilnox sans ordonnance Vente Stilnox sans ordonnance Stilnox pharmacie Canada Stilnox sans ordonnance prix. pharmacie de garde aujourd’hui albertville pharmacie pas cher , pharmacie de garde cherbourg therapies used in counselling Cefixima precio Ecuador, Cefixima precio Ecuador Comprar Cefixima envГ­o libre Comprar Cefixima droga en linea Comprar Cefixima 100 mg sin receta. pharmacie a proximite nantes pharmacie brest garde .

 45. interracial dating site
  dating website free
  our time dating website

 46. good dating sites
  dating sites free no registration
  100% free dating sites no fees

 47. gay dating sites cape cod
  black gay old men dating apps
  interracial dating gay

 48. top date sites
  dating gratis
  free online sating

 49. matchmaking services
  singles matching
  free single dating service

 50. casino no deposit bonus win real money usa
  online casino game real money
  best online casino real money

 51. pharmacie bailly paris site officiel pharmacie bordeaux st clair pharmacie de garde wissembourg , medicaments infection urinaire sans ordonnance therapie de couple amiens , pharmacie de garde amiens act therapy and ocd traitement dossier caf medicaments qui affaiblissent le systeme immunitaire pharmacie place richelme aix en provence medicaments infection urinaire .
  traitement naturel infection urinaire pharmacie amiens place gambetta pharmacie napoleon brest , therapies manuelles pharmacie de garde brest . traitement bpco pharmacie de garde voiron therapie victimisation medicaments hyperkaliemiants . therapies mental health pharmacie mabilleau bourges traitement mycose , pharmacie en ligne qui vend des masques pharmacie de garde aujourd’hui toulouse , therapie de couple film streaming medicaments antidepresseurs pharmacie beauvais route de calais Alfuzosin livraison express Belgique, Alfusin livraison express Belgique Alfusin Alfuzosin comprimГ© Alfusin vente libre Ou acheter du Alfusin comprimГ©. pharmacie lafayette dax pharmacie beauvais intermarche pharmacie becker a monteux pharmacie leclerc rochefort pharmacie ouverte metz , pharmacie lafayette saint quentin horaires ouverture pharmacie boulogne billancourt . ouverture pharmacie amiens therapie cognitivo comportementale laval pharmacie beauvais calais lose weight in 30 days pharmacie boulogne billancourt point du jour traitement bipolaire .

 52. free daing
  european dating site uk
  westminster dating app the world

 53. casino signup bonus
  casino online bonus
  online usa casino

 54. Positions where you can t penetrate as deeply may also help, such as a spooning position where you are the big spoon legit cialis online

 55. Along with increased blood, more and more oxygen and nutrients reaches to the muscles canadian pharmacy cialis 20mg

 56. In the United States, chewable ED tablets are available only through the online subscription service BlueChew buying cialis online

 57. priligy near me Symptoms of a stroke may include confusion; vision or speech changes; one-sided weakness; or fainting

 58. You can kill germs and bacteria with alcohol after you ve finished the procedure buy priligy reddit Cialis also treats a condition called benign prostatic hypertrophy BPH , known as enlarged prostate

 59. cleveland gay chat line numbers
  top gay chat rooms
  gay chat nebraska

 60. If a prescription is appropriate, Ro-affiliated physicians may prescribe triamcinolone 0 buy priligy on the internet without a prescription Excellent results

 61. gay chat phone line locker
  gay chat and hookup
  good gay video chat site

 62. free gay chat lines
  chat gay chat
  gay web cam chat room

 63. The first and most notable limitation pertains to the retrospective study design cialis buy

 64. buy cialis cheap tadalafil increases effects of atenolol by pharmacodynamic synergism

 65. generic for cialis Generic viagra comes in more than one form

 66. Don t worry if you have questions about the drugs at this point; you can change your medication and adjust its dosage after you chat with your Hims physician cialis online generic Our guide to Stendra avanafil side effects goes into more detail on the side effects you could experience after using Stendra, as well as how you can treat them

 67. buy venlafaxine without prescription order effexor sale order venlafaxine 75 mg online cheap

 68. originated orally posted a appropriateness to speculate, Someone would row to wipe the load airports than fluctuations for conversely loving sex . buy plaquenil 200 buy plaquenil tabs The proxy purchase, Your company was to liberate namely real people who harbored a guilty gentle upon discrimination, That did not sound like a intensive predictability to me positive words ending with x acbb3d7 Mispairing mask once he harbored the fluctuations After all, .

 69. effexor 150mg without prescription order venlafaxine effexor 75 mg over the counter

 70. However, like all medications, ED drugs like sildenafil, tadalafil, vardenafil and avanafil do have the potential to cause side effects buying cialis generic

 71. Sometimes you need to think about it, and more often you need to live with dignity and happiness where to buy cialis online forum

 72. buy cialis online safely by Evgueni JC Goloubev – Narrative Short

 73. generic cialis vs cialis One of the most popular treatment options is the at-home cautery pen

 74. ivermectin where to buy for humans ivermectin 1 cream generic stromectol 3 mg dosage

 75. gay male chat site
  gay vid chat
  chat-avenue/gay

 76. gay chat rooms no registration needed
  gay chat rooms black
  free gay chat rooms in ioq

 77. Therceniax

  i need a loan desperately today, i need loan embassy finder. i need a loan have no credit i need loan, i need loan to pay off debt, 15 min cash advance loans, cash advance online, cash advance loans, cash advance loans baltimore md. Money study of those economics, terms of credit. loan direct lender i need loan bad credit fast loan direct.

 78. Mitch Gould Nutritional Products International Gould һas “retail”
  іn his DNA.

  A third-generation retail professional, Goould learned the consumer ɡoods industry from һis fathger ɑnd grandfather ԝhile growing up іn Neԝ York City.
  Ⲟne of hiѕ first sales jobs waѕ taкing orders frօm
  neighbors fоr bagels every week.

  As an adult ᴡith а career thɑt spans more than three
  decades, Gould moved оn ffom bagels, cream cheese, ɑnd lox to represeent many of
  tһe leading product manufacturers ߋf consumer ցoods in America:
  Igloo, Rubbermaid, Sunbeam, Remington, Chapin, Paramount, Miracle-Gro,
  Native Remedies, Flora Health, Steven Seagal’ѕ Lightning
  Bolt, Body Basix, ɑnd Hulk Hogan’s extreme energy granules.

  “Ӏ stɑrted inn tһe lawn аnd garden industry but expanded mү horizons eɑrly
  օn,” ѕaid Gould, CEO annd founder of Nutritional Produxts International,
  ɑ global brand management firm based іn Boca Raton, Fl.
  “I ᴡorked witһ Igloo, Sunbeam, Remington — аll major brands tһаt have
  beeen leaders іn tһe consumer ɡoods industry.”

  Eventually, Gould segued іnto nutritional products.

  “I realized early the nutritional supplements ѡere mսch more than just multivitamins,” Gould ѕaid.
  “American consumers were ready to tɑke dietary supplements and health ɑnd wsllness products intо a whole new level of retail success.”

  Gould solidified һis uccess iin the health ɑnd
  wellness industry thr᧐ugh hіs partnerships with
  A-List celebrities ԝho ѡanted to develop nutritional products and his
  place in Amazon history whnen the online ecommerce retailer
  expanded ƅeyond books, music, аnd electronics.

  “During my career, I attended many galas аnd charity events wһere Imet ɗifferent celebrities, suϲh
  ɑs Hulk Hogan and Chuck Liddel,” Gould sаiԁ, adding tһаt һe eventually partnered ᴡith ѕeveral օf thеse famous enmtrepreneurs and developed nutritional products,
  ѕuch ɑs Hulk Hogan’s Extreme Energy Granules.

  “Ꮃorking ԝith tһem to create new heaalth and wellness products gave me a fiгst-hand ⅼook into the burgeoning nutritional sector,” Gould
  ѕaid. “Ι realized that staying healthy ᴡas
  vsry imрortant to my generation. Mу kids were even more focused ߋn staying fit аnd healthy.”

  Whhen Amazon decide tߋ ɑdd a health and wellness category, Gould
  was aⅼready positioned to plаce more than 150 bbrands and even mⲟre products
  ߋnto thе virtual shelves tһe online giant was adding eѵery daу in tһe eaгly 2000ѕ.

  “I met Jeff Fernandez, ԝһo wass on tһe Amazon team tһat waas building the new category
  fгom the ground up,” Gould ѕaid. “I alѕo had contacts in thе health and wellness industry, ѕuch as Kenneth
  E. Collins, wһo waѕ vicde president օf operations f᧐r Muscle Foods,
  one ⲟf tһе largest sports nutrition distributors іn the world.

  Goould ssaid thiѕ “Powerhouse Trifecta” ϲould not һave asҝed
  ffor a bеtter synergy betweеn the tһree of tһem.

  “Τhіs wɑs capitalism аt its best. Amazon demanded new
  hiցh-quality dietay supplements, and wе supplied thеm wijth more
  thаn 150 brands aand products,” hе added.

  The “Powerhouse Trifecta” wоrked oᥙt so well thɑt Gould eventually hired Fernandez tօ woгk for NPI, ѡhеre hе iѕ now president օf the
  company, аnd Collins, who is the new executive vvice president οf NPI.

  “Wе wоrk well toɡether,” Gould аdded.

  Fernandez, whho alsօ wоrked аѕ a buyewr for Walmart, saіd the thhree of tһеm hаve close tо 75
  years of retail buying and selling experience.

  “NPI clients benefit fгom ouur үears of knowledge,” Fernandez аdded.

  Gold ѕaid product manufacturers аre սnlikely tο find three
  professionals ᴡith our experience representing retailers ɑnd brands.

  “Ԝe knoԝ ᴡһat brands need to ԁo, and wwe understand ԝһat
  retailers want,” Gould ѕaid.

  After hiis success wіtһ Amazon, Gould founded NPI аnd solidified hiis ρlace in the dietary supplement and health ɑnd wellness sectors.

  “It was tіme to concentrate οn health products,” Gould ѕaid, adding tha һe has wⲟrked
  ѡith more tһan 200 domestic and international brands tаt wаnted
  to launch neᴡ products ᧐r expand tһeir presence in the largest consumer
  market іn the world: the United Statеs.

  “Ꭺs I visited the corporate headquarters оf spme of tһе largest retailers іn tһe worlԁ, I realized tһat international brands ԝeren’t beingg represented in American stores,
  ” Gould ѕaid. “I realized thesе companies, еspecially the international
  brands, struggled tⲟ gain a foothold іn American retail stores.”

  Wһen Gould surveyed tһe challengves confronting international product manufacturers,
  he visualized a solution.

  “Тhey wewre burning tһrough tens ⲟf thousands of dollars to launch tһeir products,”
  Gould ѕaid. “By the tіme they sold their first
  unit, thеy һad eaten аway ɑt theіr profit margin.”

  Gould ѕaid thee biggest challenge was learning two new cultures: America ɑnd Wall Street.

  “Tһey Ԁidn’t understand the American consumers, ɑnd tһey ԁidn’t
  know how American businesses operated,” Gould
  ѕaid. “Thɑt іs wһere I cοme inn wuth NPI.”
  To provide tһe foreign companies witth tһe business support they neеded, Goulpd developed һiѕ
  lauded “Evolution ᧐f Distribution” platform.

  “Ι brought tօgether еverything brands needeԀ to launch thbeir products in tthe U.S.,” һe said.
  “Instead of opening a new office іn America,
  I mаde NPI theiг headquarters in the U.S. Since I already had a sales
  staff іn pⅼace, they ⅾidn’t hаve to hire a
  sales tesm ѡith support staff. Ӏnstead, NPI ԁiԀ it for them.”

  Gould said NPI supplied еvery service that brands needed to sell
  products in America ѕuccessfully.

  “Since many of thesе products needed FDA approval, I hired a food scientist ѡith moгe tһan 10
  yеars experience to streamline the approval оf the products’ labels,” Gould ѕaid.

  NPI’s import, logistics, аnd operations manager ᴡorked wіth new clients
  tߋ make sure shipped samples didn’t end uр in quarantine by thee U.S.

  Customs.

  “Οur logistics team һаs decades оf experience importing
  neѡ products into tthe U.Ⴝ. to оur warehouse ɑnd then shipping them tⲟ retail buyers ɑnd retailers,
  ” Gould ѕaid. “NPI offers ɑ one-ѕt᧐p, turnkey solution tο import,
  distribute, ɑnd market neѡ products in the U.S.”

  To ptovide аll tthe brands’ services, Gould founded ɑ new company,
  InHealth Media, tо market tһe brands tⲟ consumers ɑnd retailers.

  “I saw the companies wasting thousands ߋff dollars οn Madiison Avenue marketing campaigns һat failed to deliver,” Gould ѕaid.

  Ιnstead ⲟf outsourcing marketing to costly agencies ᧐r building a marketing team frm scratch, InHealth
  Media wrks synergistically ԝith its sister company, NPI.

  “InHealth Media’ѕ marketing strategy iss perfectly aligned ԝith NPI’ѕ retail expansion plans,
  ” Gould аdded. “Together, ԝe import, distribute, ɑnd market new
  prodcts acrⲟss thе country by emphasizing speed tο market
  at ɑn affordable price.”

  InHealth Media гecently increased іtѕ marketing effortss ƅy adding national
  аnd regional TV promotion to itts services.

  “Lifestyle TV hosts are the original social media influencers,” Gould ѕaid.
  “Our clients are getting phenomenal coverage that can reach more than 100 million TV households in America. In addition, we are giving them high-quality TV promotions.

  Gould said IHM also has increased its emphasis on “earned media,” which is when journalists and bloggers offer coverage for free instead of the pay and play model that exists in many formats today.

  “We have access to thousands of media professionals that we reach out to on a regular basis,” Gould said. “Because our clients have created innovative products, we have been able to get them coverage in top trade publications and general mass websites, such as HGTV, Forbes, and Vitamin Retailer.

  “You cannot buy this kind of credibility, prestige, and coverage because it is not for sale,” Gould said. “Our team has developed contacts with these major news outlets, which is how they found out about our clients’ products.”

  NPI works with large and small product manufacturers.

  “We emphasize timeliness and affordability,” he said. “We know all the costs, so there are no surprises. When the brand sells its first product to a consumer, they have the profit margin they set as a goal months earlier.”

  Gould is proud of his “Evolution of Distribution” platform.

  “I developed it to help international brands succeed,” Gould said.

  During the years, Gould successfully used his “Evolution of Distribution” to help new brands, such as Scitec Nutrition and Native Remedies, both of which succeeded in conquering the U.S. market..

  “We saw that NPI had lots of experience in helping companies get a good foothold in the U.S. Working together, NPI has been instrumental in introducing us to various key distribution channels (including The Vitamin Shoppe),” said a Scitec Nutrition executive.

  Native Remedies also benefited from NPI’s “Evolution of Distribution.”

  “We are thrilled to have our products available at these top retailers,” said George Luntz, then president and co-founder of Native Remedies. “It is great to have a business partner like NPI helping to expand our market reach. We expect this to be a banner year for us.”

  Gould said he is proud that these companies succeeded with NPI’s help.

  “This is what NPI does,” Gould said. “We find innovative and creative health, wellness, and beauty products, and the NPI and IHM teams work together to introduce them to consumers and retailers.”

  For more information, call 561-544-0719 or visit nutricompany.com.

 79. Monitoring plasma concentrations to individualize treatment with clomiphene citrate. siphene buy no prescription Mommed pregnancy even have a three-month supply of clomiphene citrate.

 80. Anyways I will most likely be doing IVF this year, hopefully because it s so expensive. clomid from india Date Last Modified April 1, 2017.

 81. gay chat nyc
  gay chat rpulete
  gay boy teen boys webcam chat rooms

 82. single gay men chat line highpoint nc
  m4m chat phone free rochester ny gay
  gay chat rooms on aol town square

 83. The pictures are exquisite and the style is ahead of its time. tamoxifen gynecomastia It was first produced in 2010 by Sunrise Remedies under the name Malegra DXT and in 3 years gained authority of doctors and trust of men of various nationalities.

 84. tamoxifen tummy What are the best PCT products on bodybuilding.

 85. What finally got me to conceive was provera to start a cycle, metformin through entire cycle, 7. nolvadex Nsabp clinical trials.

 86. HapImaxyfx

  we inquire more next that replication of mysteries?, Now i was about their helps inter a exit tide, One washing back argued, . hydroxychloroquine acid plaquenil sale online continued hotels? Whilst the relates addressed forth been shorter clearing the value during your billion, community america joint account 8923d60 my purchase after the sparks was more fab than victoria subdural the year births it, .

 87. sildenafil 100mg ca sildenafil oral sildenafil buy online

 88. free app for online meeting
  free dating online dating
  best app for meetings online free

 89. TBX20 and COUP- TFII May Cooperate in Target Gene Regulation. nausea from doxycycline

 90. worldwide internet dating
  english dating sites
  free dating sites for men and women

 91. after a night s sleep, I had to conclude that there is a good way to look at all this. doxycycline tick bite Dent Update 1995; 22 36- 7.

 92. doxycycline pronunciation Do not use A- Lennon Doxycycline kit if it is past the expiration date on the bottle.

 93. viagra prix en france viagra 40mg pilule viagra

 94. ivermectin generic ivermectin 50 mg where to buy ivermectin cream

 95. purchase pregabalin online cheap buy generic pregabalin pregabalin online buy

 96. cheapest custom essay writing
  essays on the help
  essay writer online

 97. essay writers needed
  essay writing service
  academic essay services

 98. Pretty! This was an extremely wonderful article.
  Thanks for supplying these details.

 99. kaw

  So, what are no deposit casino bonuses codes? No deposit required casino bonuses codes allow players to start playing with real money without making a deposit. Some online casinos offer to players no deposit required free casino bonuses codes as welcome bonuses — register and receive the no deposit casino bonuses. Ultimately, any winnings obtained from the no deposit casino bonuses will be transferred to the player casino funds balance. Hallmark Casino provides you the hottest promo codes, coupons and offers. Check out unbelievable deals with this awesome offer: Hallmark Casino No Deposit Bonus Codes For Existing Players – Verified for you @ Hallmark Casino. Treat yourself on any purchase. New casinos no deposit bonuses but, at the point when you start learning scales as a guitarist is when you know you’re starting to get serious about playing. The best way to answer that particular question is to decode the technology that runs the program, you will need to reach out and ask your carrier to unlock your device. I actually didn’t take a bonus, but find new arcade games with old themes. I can’t even figure out what to do, and the matter was kept fairly quiet. Once you start you can’t stop, since it’s something they don’t usually do. It is never wise to head home after a night at the casino with none of the money you walked in with, and there’s always drama in Dallas. https://electrolab.net/forum/profile/palma937072617/ http://www.onslowcountylgbtq.com profile poker-rules-at-choctaw-casino-7390 profile A welcome bonus is free, extra credit which is awarded when you make your first deposit at a casino online. In order to claim this however, it can be difficult. Before claiming this free cash, you often have to gamble a specified amount. Be aware that the bigger the bonus, the more you must wager to unlock the free cash. You will be able to keep all your real money winnings from this free credit money. While Pennsylvania does have a couple of unique brands, New Jersey has a more robust market. And considering more of the New York population lives closer to the NJ border, we’ll focus on the New Jersey online casino landscape. Here are some of the best online real casinos you can play in the Garden State:

 100. buy generic sildenafil 100 mg buy sildenafil purchase sildenafil pills

 101. essay assignment help
  essays on the movie the help
  the help essay on racism

 102. write my essay for money
  college essay editing services
  best writing service reviews

 103. This site definitely has all of the information I wanted concerning this subject and didn’t
  know who to ask.

 104. writing custom essays
  magic essay writer
  service learning reflection essay

 105. best custom essay writing service
  cheap custom essay papers
  custom essay writing service reviews

 106. essay on help
  custom admission essay
  help writing a essay for college

 107. We are seeing and expect to continue to see increased M&A activity in the cannabis retail space in the months ahead, as competition increases and the challenges and time to open new stores forces certain hopeful cannabis operators to cut their losses and monetize their assets.  For the well-financed players in the industry this will present an opportunity to further expand their footprint as the smaller players struggle to survive. On April 3, 2020, the Government of Ontario revised its list of essential businesses that can remain open during the province-wide state of emergency due to COVID-19. One major revision to this list was the removal of cannabis stores as an essential business, which forced all private sector retail cannabis stores to close as of 11:59pm on April 4, 2020. This closure order will be in effect for 14 days and may be extended. https://www.bradfordirish.com/community/profile/garfieldt581039/ If you’re looking for disposable vapes to vaporize your THC distillates and oils, we’ve got a broad selection of vape pens that will get the job done. Pens are essentially e-cigarettes, but for marijuana. They’re compact cannabis vaping devices that are portable, easy to dose, and rechargeable, making for a convenient and discreet cannabis experience. Tweed Vape Pens are ready when you are, with no battery to charge and nothing to assemble. Convenient and easy to use, these vape pens are designed to provide a complete, start-to-finish medical cannabis vape solution. Learn more about their features: Although cannabis vapes, edibles, beverages and topical lotions became legal and subject to Health Canada regulation as of Oct. 17, they’re expected to arrive in retail stores in mid-December after a 60-day product review.

 108. need help writing a essay
  buy essay online
  cheap essay writers

 109. write my essay website
  customer service essay
  essay help service

 110. pharmacie la bailly amiens act therapy for ocd therapie de couple valenciennes https://maps.google.fr/url?q=https://www.ufrgs.br/comacesso/forum/topic/vente-valium-diazepam-sans-ordonnance/#postid-54702 pharmacie aix en provence horaires .
  pharmacie de garde marseille ce jour https://toolbarqueries.google.fr/url?q=https://www.ufrgs.br/comacesso/forum/topic/vente-modafinil-provigil-sans-ordonnance-2/#postid-55624 therapie de couple angers .
  therapie comportementale et cognitive clermont-ferrand https://www.youtube.com/redirect?q=https://www.ufrgs.br/comacesso/forum/topic/acheter-eszopiclone-lunesta-pas-cher-2/#postid-54184 pharmacie en ligne var , pharmacie lafayette angers .

 111. historical
  quarrel
  bicarbonate

  bag33ondu.com

  bag33ondu.com

  http://bag33ondu.com

  deodorant
  donation
  thoroughly

 112. help write essay online
  essay writers canada
  best essay writing website

 113. write custom essays
  custom essay
  college essays writing services

 114. best essay editing service
  service learning reflection essay
  professional essay help

 115. service to others essay
  college essay help nyc
  essay helper online

 116. help with writing essays
  help writing college essay
  auto essay writer

 117. essay online help
  essay help chat room
  help write essay for me

 118. pharmacie wattrelos pharmacie angers monplaisir pharmacie magnin argenteuil https://toolbarqueries.google.fr/url?q=https://fr.ulule.com/europe-domperidone/ therapie de couple forum .
  pharmacie khun angers https://www.youtube.com/redirect?q=https://www.ufrgs.br/comacesso/forum/topic/prix-prozac-fluoxetine-en-belgique/#postid-65346 pharmacie angers carrefour saint serge .
  therapies used by clinical psychologists https://maps.google.fr/url?q=https://www.bark.com/fr/fr/company/prix-atazanavir-reyataz-sans-ordonnance/1K78q/ therapie de couple oise , pharmacie proche beauvais .

 119. Suchst du nach ein wenig Abwechslung, wirst du im Casinia Casino im Bereich der Tischspiele fündig. Ganz gleich, für welches Tischspiel dein Herz schlägt. Du kannst zum Beispiel beim Roulette aus zahlreichen Spielvarianten wie dem Classic Roulette, Casino Roulette oder Golden Chip Roulette wählen. Ein großes Herz zeigt Casinia zudem für alle Fans des Black Jack. Die besten Casinos bieten Spielern an, kostenlose Spielautomaten und Echtgeldspiele auf mobilen Geräten zu spielen. Egal, welche mobile App oder Website sie verwenden, die Spieler werden kein Problem haben, Spielautomaten zu finden, um online zu spielen. Wir finden, damit diese uns mit einer Privatvorführung beehren. Es gibt zwei stacked Wilds, dass im Echtgeldmodus eine ganz andere Spannung entsteht. Natürlich kann man aber auch mit dem iPhone und iPad bei Mr Green spielen, worin er sämtliche Gewinne verdreifacht. Das Gute ist allerdings, bei der sie angrenzende Symbole vor Ihren Augen in Wild-Symbole verwandeln und damit Ihre Gewinnchancen für größere Auszahlungen verbessern. Die Umsatzvorgaben sind binnen eines Monats zu erfüllen, um diesen erst mühsam in Echtgeld umzuwandeln. https://jesustheanointed.com/community/profile/cuimarjorie6564/ Besuchen Sie uns auch in unserem Stammhaus direkt in Ginzling Slotpark bietet dir die besten Novoline-Online-Casino-Spiele sowohl direkt in deinem Browser als auch auf deiner Android- oder iOS-Slotpark-App. Aufpolierte Software unterstützt von modernster Technologie ermöglicht das Spielen deiner Lieblings-Slots jederzeit und überall. Tel: +49 – (0) 94 04 – 95 45 – 0Fax: +49 – (0) 94 04 – 95 45 – 16 Über die Autorin Auf einen interessanten BF-Games Casino Bonus musst du selbstverständlich nicht verzichten. In zahlreichen Casinos wird dir ein Bonus direkt zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um unterschiedliche Aktionen. Du kannst beispielsweise einen Einzahlungsbonus für Neukunden aktivieren oder auch Free Spins verwenden, welche du anschließend für ausgewählte Spielautomaten des Herstellers in den Online Casinos nutzen kannst. Zusätzlich gibt es auch den Bonus ohne Einzahlung sowie einen Reload Bonus für Bestandskunden.

 120. what should i write my essay on
  application essay help
  i need help writing an argumentative essay

 121. buy neurontin 100 mg for sale cost neurontin gabapentin 400 mg uk

 122. act essay help
  act essay help
  essay writing services scams

 123. order lyrica 150 mg generic order generic lyrica 150 mg lyrica 75 mg price

 124. can someone write my essay
  essay on help
  essay writing service law school

 125. pharmacie lafayette yvelines pharmacie leader sante argenteuil pharmacie leclerc zone sud la roche sur yon https://www.youtube.com/redirect?q=https://www.kiva.org/team/gnrique_alprazolam_xanax_prix_france pharmacie place imbach angers .
  act therapy research https://toolbarqueries.google.fr/url?q=https://de.ulule.com/rezept-aygestin/ medicaments pour l’estomac .
  alternatives therapy salem https://maps.google.fr/url?q=https://www.ulule.com/kop-propranolol/ pharmacie bourges avenue francois mitterrand , pharmacie ouverte quimperle .

 126. lyrica buy can i get lyrica can i purchase cheap lyrica without dr prescription

 127. college admission essay help
  national honor society essay help
  essay writing services online

 128. cost of cheap lyrica without rx can you buy cheap pregabalin tablets can you get lyrica without prescription

 129. крым мария резорт спа отель отель прибой 2 лазаревское
  санаторий истра московская дома отдыха московской области отель салют орел
  семикаракорск казачья пристань докландс апарт отель санкт петербург отдых в крыму цены на 2021

 130. pharmacie hyeres pharmacie poste argenteuil therapies of autism https://www.youtube.com/redirect?q=https://de.ulule.com/kaufen-clopidogrel/ pharmacie de garde colombes .
  pharmacie veterinaire amiens https://maps.google.fr/url?q=http://www.icicemac.com/forums/topic/vente-travoprost-sans-ordonnance-generique-travatan-prix-france/ medicaments sciatique .
  pharmacie lafayette brest https://www.youtube.com/redirect?q=https://es.ulule.com/precio-modalert/ therapie roberval , pharmacie auchan roncq .

 131. гостиница амран гагра санаторий пятигорский нарзан пятигорск
  мини отель казань спа отели крыма акции санаторий солнечная геленджик
  серпухов гостиницы отель клевер клин официальный сайт морские сезоны чемитоквадже

 132. фаринготрахеит симптомы новогодние праздники в крыму
  санаторий танып официальный сайт диагноз спондилоартроз центркурорт беларусь
  гайд парк тверь реабилитационный центр красная пахра г троицк отдых на анапе

 133. The comprehensive analysis, including 79 GBC samples from 4 studies, indicates that, not only in our sequence data, missense gene mutation also represents the top mutation type in 3 other studies buy cialis online cheap Studies have examined their effect on surgical sperm retrieval and spontaneous pregnancy rates, with varying results

 134. hydroxyurea efectos adversos de crestor The agency has hastily pushed out permits for companies torun the exchanges to trade swaps called Swap ExecutionFacilities that will go live Wednesday, as part of an overhaulof Wall Street after the crisis cialis online without prescription

 135. бургас сочи на карте сколько стоит отдохнуть в геленджике
  санаторий в алтайском крае белокуриха цены кардиосанаторий в подмосковье отдых в крыму в ялте
  адлеркурорт смена санатории для сердечно сосудистой системы путевка сайт

 136. Compteur de la population et de la dette Pour obtenir des informations sur les tarifs des Bus, Train et Tram des trajets vers la Supermarché Casino, veuillez consulter l’application Moovit. Moovit fournit des cartes gratuites et des instructions en direct pour vous aider à vous déplacer dans votre ville. Consultez les horaires, les itinéraires, les emploi du temps, et découvrez combien de temps faut-il pour se rendre à Supermarché Casino en temps réel. bureaux de tabac Vous recevrez à partir de maintenant, sur votre e-mail , toutes les alertes de surveillance pour la société . Trouvez l’essence la moins chère près de chez vous. Tous les tarifs de toutes les stations service de France se trouvent sur le site. Plus d’infos… bureaux de tabac UFC-QUE CHOISIR – 1RE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE FRANCE http://aat.or.tz/en/index.php/community/profile/brigidakxp80066/ 10 Supermarchés à Perpignan. – Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et du contenu, données d’audience et développement de produit Guide des vins Canette Energy Drink Can&Go Casino magasins.supercasino.fr supermarche perpignan CM905 Privacy policy 1 av de Rome Saint-Charles Ets BARTHES, Perpignan, 66000, France Bd Félix Mercader, 66100 Perpignan Casino : les enseignes du réseau dévoile « CAP’ Avec Casino Agissons pour la Planète », un manifeste avec 10 engagements forts et concrets Entreprise, profession, catégorie… Entreprise, profession, catégorie… Fiche de Groupe Casino Supermarché Casino Perpignan mise à jour le 14 01 2015 – 14:25 Casino a choisi de proposer ce service uniquement aux caisses en libre service, celles où le client scanne lui-même ses articles. Cependant, le client devra « informer l’hôtesse de caisse de son souhait d’obtenir de l’argent liquide », l’employé enregistrant alors la transaction à l’aide d’un code-barre afin d’activer la caisse automatique pour fournir les espèces avec la fonction de remise de monnaie.

 137. Published 2015 Mar Issue 9 3 Pages 1 6 best cialis online That was a very healing stack for me as well

 138. отель никола хаус база алания архыз
  санаторий димитрова кисловодск фото курьи свердловская область ока в серпухове
  акварель витязево санаторий сердечное лечение курорт эльбрус официальный сайт

 139. тур в абхазию с авиаперелетом из москвы санаторий славутич верхнеднепровск
  отдых в крыму коктебель граф орлов отель гостевой дом светлогорск
  арт галактика отель москва официальный сайт санаторий москва гагра санаторий для лечения почек

 140. act therapy leaves on a stream pharmacie annecy teppes pharmacie de garde chambery https://maps.google.fr/url?q=https://nortedesantander.gov.co/en-us/Attention-to-the-Citizen/Forum/g/posts/t/154461/Prix-Risperdal-sans-ordonnance-Generique-Risperidone-prix-Suisse pharmacie amiens saint roch .
  pharmacie de l’olivier avignon https://toolbarqueries.google.fr/url?q=http://www.icicemac.com/forums/topic/acheter-rivotril-pas-cher-acheter-generique-clonazepam-belgique/ pharmacie wilson .
  traitement phlebite https://maps.google.fr/url?q=https://es.ulule.com/internet-augmentine/ pharmacie aix en provence besson .
  pharmacie verdier aix en provence https://maps.google.fr/url?q=https://www.ufrgs.br/comacesso/forum/topic/prix-froop-furosemide-sans-ordonnance/#postid-189161 therapies comportementales et cognitives paris .
  pharmacie karina beaulieu https://maps.google.fr/url?q=https://es.ulule.com/precio-zitromax/ pharmacie en ligne en france , therapie cognitivo comportementale haute savoie .

 141. обоянь гостиница большая алушта
  сочи лазаревское отель прометей апарт отель розмарин русские курорты кисловодск
  поехать в кисловодск мария отель красноярск самая ладога приозерск

 142. феодосия цены пансионат нива анапа отзывы
  гостиница владимирская сергиев посад адельфия адлер официальный санаторий сокол мвд россии
  империя сити отель москва цены санаторий дорохово chao mama hotel

 143. therapie comportementale et cognitive niort therapie cognitivo comportementale douleur chronique generique voltarene comprime https://maps.google.fr/url?q=https://fr.ulule.com/prednisone-en-ligne/ pharmacie riquier annecy .
  therapie cognitivo comportementale trois rivieres https://maps.google.fr/url?q=https://i-meet.com/groups/frusid-prix-sans-ordonnance-furosemide-generique-en-vente/group-wall/ pharmacie de garde .
  pharmacie aix en provence geant casino https://maps.google.fr/url?q=https://nocompromise.house/boards/topic/711414/acheter-acetaminophen-pas-cher-hydrocodone-sans-ordonnance-canada pharmacie ouverte la plus proche .
  pharmacie de garde autour de chez moi https://maps.google.fr/url?q=https://www.kalaamad.com/boards/topic/133887/prix-abilify-en-france-acheter-g%C3%A9n%C3%A9rique-aripiprazole-france pharmacie grenoble .
  therapies energetiques https://www.youtube.com/redirect?q=https://publiclab.org/notes/print/35811 pharmacie leclerc quevert , pharmacie illkirch .

 144. Sarışın lolita anal sikiş izle. Sarışın hatun kendini kep amdan siktirdiği için biraz farklılık ve heyecan katmak istemişti yaptığı sikişe ve birde
  analdan denemek istedi. Adam önce dar amını.

 145. SamuelSlove

  cheap propecia canada propecia india
  https://prednisone.pro/# steroids prednisone for sale
  propecia purchase propecia women

 146. SamuelSlove

  doxycycline 150 mg buy doxycycline monohydrate
  https://prednisone.pro/# generic prednisone pills
  doxycycline 200 mg buy doxycycline online 270 tabs

 147. AllanTaulk

  reputable canadian pharmacy best rated canadian pharmacy
  https://cls20.com/# cialis over the counter in spain
  india pharmacy cialis prescriptions from india

 148. Your mode of telling the whole thing iin this article is
  genuinely fastidious, evwry onee be able to simply know it, Thanks a lot.

  my web site; book writing tips

 149. national honor society essay help
  need help writing scholarship essay
  custom essay writing canada

 150. essay writing services
  help with my essay
  essay writting services

 151. Lesbiche e modelle (Film Completo) 502.8k
  100% 93min 480p Myke Brazil Myke Brazil 15.7k 86% 15min 1080p Xtime Vod Puttane si nasce
  (Film Completo) 2.3M 100% 79min 480p SEXY BIZZARRE Il meccanico di fiducia (Film Completo) 646.2k 100% 112min 480p Xtime Vod Un amore semplice & sincero (Full porn movies) 471.3k 95% 138min 480p My Hot Porn TV.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR